Projekty

Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy

Garant: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci
   
Financovanie
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
KKS TF
+421 37 641 4107
MF-B_4_Fa517
KKS TF
+421 37 641 4100
MF-B_4_Fa505
KKaST TF+421 37 641 4762
MF-B_3_Sa410
KKaST TF
+421 37 641 4402MF-B_3_Sa411
doc. Ing. Marian Kučera, PhD.KKS TF+421 37 641 4106
MF-B_4_Fa518
Ing. Vlastimil Malý, PhD.
KKS TF
+421 37 641 4109MF-B_4_Fa512
KM FEM+421 37 641 4634AS_1_110
KKS TF
+421 37 641 4108
MF-B_4_Fa515

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľpomocník
pozorovateľ