Projekty

Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy

Garant: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci
   
Financovanie
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka2019
2020
202120222023
Kapitálové výdaje
--
--
--
--
--
Bežné výdaje - mzdové náklady
----
--
--
--
Bežné výdaje - ostatné
48 074
58 17053 472
46 810
23 358