Projekty

Vývoj a optimalizácia funkčnej potraviny na báze jedlého gélu pre cieľovú skupinu seniorov.

Garant: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikácia projektu:APVV-18-0118
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 07. 2019
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2023
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0