Projekty

Charakterizácia a kryouchovávanie nepreskúmaných hematopoietických kmeňových/progenitorových buniek slovenských plemien králika

Garant: Ing. Jaromír Vašíček, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Králičie HSCs by sa mohli využiť ako zaujímavý biologický model pre biomedicínske aplikácie. Okrem toho by tieto bunky mohli byť cenným genetickým zdrojom pre banky kmeňových buniek, ktoré sa snažia zachovať významné plemená domácich hospodárskych zvierat. Bohužiaľ, nedostatok informácií o králičích HSCs zabraňuje ich použitiu na tieto účely. V tomto projekte sa novo vyvinuté CD34 protilátky použijú na optimalizáciu metódy izolácie králičích CD34+ buniek (HSCs). Morfológia, fenotyp a diferenciačný potenciál týchto buniek budú preskúmané použitím kombinácie imunologických a molekulárnych genetických metód. Nakoniec budú vyizolované HSCs slovenských plemien králikov (Holíčsky modrý a Slovenský sivomodrý rex) a zamrazené v živočíšnej génovej banke na NPPC-VÚŽV Nitra.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikácia projektu:
APVV-18-0146
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2019
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2023
Počet pracovníkov projektu:
3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0