Projekty

Toxické a esenciálne prvky v mlieku a mliečnych výrobkoch: zdroje, koncentrácie a význam pre zdravie človeka

Garant: prof. Ing. Róbert Toman, Dr.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV ()
Pracoviště:
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
Identifikace projektu:APVV-18-0227
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 07. 2019
Datum ukončení projektu:30. 06. 2023
Počet pracovníků projektu:
12
Počet oficiálních pracovníků projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
riešiteľ