Projekty

Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k zdraviu konzumenta

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k zdraviu konzumenta".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.KFŽ FBP, FBP+421 37 641 4119AT_0_11F, SD-AB_0_8
Ing. Eva PieckováDFBP FBP+421 37 641 5385SD-AB_0_7
Ing. Simona BaldovskáFBP D-ABT den [roč 3]+421 37 641 4899AT_0_18F
Mgr. Marek BandíkFBP D-ABT ext [roč 3]
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.KTKŽP FBP+421 37 641 4113AT_3_13
Ing. Lukáš Hleba, PhD.KMi FBP+421 37 641 5811AZ_3_49/2
Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.KTKŽP FBP+421 37 641 4428AT_3_2
Ing. Nikola KnížatováFEM C-DPS ext [sem 1, roč 1], FBP D-MBI den [roč 2]+421 37 641 4288AT_0_18F
Ing. Anna Kolesárová, PhD.KTKRP FBP+421 37 641 5808BA_0_18
Ing. Jana Kopčeková, PhD.KVĽ FAPZ+421 37 641 4249AA_2_32
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.KFŽ FBP+421 37 641 4287AT_0_7F
Ing. Miroslav Kročko, PhD.KTKŽP FBP+421 37 641 4528AT_3_4
Ing. Erika Mňahončáková, PhD.BZ UP+421 37 641 4735VS_0_2
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.KOVV FZKI+421 37 641 5799Bz_1_20
Ing. Jana Tkáčová, PhD.KTKŽP FBP+421 37 641 4348AT_3_3
Ing. Marián Tokár, PhD.KTKRP FBP+421 37 641 5815AT_4_22

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ