Projekty

Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k zdraviu konzumenta

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

   Pracovníci   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k zdraviu konzumenta".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
KFŽ FBP, FBP+421 37 641 4119AT_0_11F, SD-AB_0_8
Ing. Eva Piecková
DFBP FBP
+421 37 641 5382
SD-AB_0_7
FBP D-ABT den [roč 3]
+421 37 641 4899
AT_0_18F
FBP D-ABT ext [roč 3]
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.
KTKŽP FBP
+421 37 641 4113
AT_3_13
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
KMi FBP
+421 37 641 5811AZ_3_49/2
Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.
ext FBP
+421 37 641 4428
AT_3_2
Ing. Nikola Knížatová
FEM C-DPS ext [sem 2, roč 1], FBP D-MBI den [roč 2]+421 37 641 4288AT_0_18F
Ing. Anna Kolesárová, PhD.
KTKRP FBP
+421 37 641 5808BA_0_18
KVĽ FAPZ
+421 37 641 4249
AA_2_32
KFŽ FBP+421 37 641 4287AT_0_7F
Ing. Miroslav Kročko, PhD.
KTKŽP FBP
+421 37 641 4528
AT_3_4
Ing. Erika Mňahončáková, PhD.BZ UP
+421 37 641 4735
VS_0_2
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.KOVV FZKI
+421 37 641 5799
Bz_1_20
KTKŽP FBP
+421 37 641 4428
AT_3_2
Ing. Marián Tokár, PhD.
ext FBP
+421 37 641 5815
AT_4_22

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľpomocník
pozorovateľ