Projekty

Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k zdraviu konzumenta

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Oblasť nutričného výskumu sa stále viac zameriava na štúdium látok rastlinného pôvodu, ktoré dokážu efektívne modulovať metabolické procesy buniek živočíchov vrátane človeka. Takýmito látkami sú fytonutrienty, účinné látky alebo antioxidanty, ktoré chránia organizmus pred oxidačným stresom. Významné svojimi účinkami sú predovšetkým bioaktívne látky – polyfenoly a flavonoidy s poteciálne vysokou antioxidačnou a protinádorovou aktivitou. Skúmanie účinkov fytonutrientov z tradičných a netradičných druhov ovocia (baza čierna, ríbezľa čierna, zemolez kamčatský, vinič hroznorodý, rakytník rešetliakový, granátové jablko, kustovnica čínska, a i.) a ich mechanizmus účinku na zdravé, ale aj nádorové bunky je predmetom navrhnutého projektu.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
APVV-18-0312
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2019
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2023
Počet pracovníkov projektu:16
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0