Projekty

Štúdium vlastností a biologickej aktivity rastlinných silíc v bunkovom modeli

Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:APVV-18-0331
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 07. 2019
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2023
Počet pracovníkov projektu:16
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0