Projekty

Potenciál a perspektívy vývoja slovenského trhu s agropotravinárskymi výrobkami

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Problematika konkurencieschopnosti agrárneho a potravinárskeho sektora je pre zachovanie jeho životaschopnosti kľúčovou a vysoko aktuálnou témou a je veľmi dôležité vypracovať analytické podklady, ktoré by prispeli k posilneniu konkurencieschopnosti slovenských agropotravinárskych výrobkov nielen na zahraničných, ale hlavne na domácich trhoch, t .j. slovenské výrobky by mali byť schopné odolať pretlaku zahraničných výrobkov. Absencia kvalitných a operatívne využiteľných metodologických postupov v slovenskom aplikovanom výskume môže limitovať vyjednávaciu a argumentačnú úroveň slovenskej politickej reprezentácie na úrovni EÚ a viesť tiež k nevhodnému alokovaniu verejných zdrojov a k neefektívnemu využitiu v rozvoji vidieka.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:APVV-18-0277
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 07. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0