Projekty

Potravinová vertikála a nekalé obchodné praktiky

Garant: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Základom každej ekonomiky je sloboda definovať podmienky zmlúv tak, aby čo najlepšie vyhovovali zmluvným stranám. Táto sloboda však na nedokonalom trhu môže spôsobiť niekoľko problémov. V prípade, že jedna zo strán má silnejšiu vyjednávaciu silu, môže jednostranne presadzovať svoje hospodárske záujmy. Silnejšia strana môže uplatniť podmienky, ktoré sú priaznivé len pre ňu. Slabšia strana nemusí byť schopná ich odmietnuť z dôvodu strachu, že zmluva nebude uzavretá alebo môže byť slabšia strana úplne vytlačená z trhu.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:
APVV-18-0512
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2019
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2022
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
výskum
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.výskum
výskum
výskum
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
výskum
výskum