Projekty

Inovácia a aktualizácia obsahu výučby predmetu Antropizácia pôdy a vytvorenie interaktívnej vysokoškolskej učebnice v slovenskom a v anglickom jazyku

Garant: doc. Ing. Nora Polláková, PhD.

Základní informace
   
   
Financování
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt bude zameraný na inováciu a aktualizáciu konceptu, obsahu, metodiky, teoretického aj praktického zabezpečenia výučby predmetu Antropizácia pôdy na Katedre pedológie a geológie, FAPZ, SPU v Nitre. Inovovaný predmet vyžaduje aj teoretické podklady, preto hlavným cieľom projektu bude vypracovanie modernej, aktuálnej, na prax orientovanej interaktívnej vysokoškolskej učebnice na CD nosiči pre výučbu disciplíny Antropizácia pôdy pre slovenských študentov v slovenskom jazyku a tiež interaktívnej učebnice Soil Anthropization pre zahraničných študentov v anglickom jazyku. Ďalším cieľom bude pre študentov, odbornú verejnosť a širší okruh záujemcov poskytnúť názorné vybrané prezentácie v slovenskej a v anglickej verzii, ktoré budú zverejnené na web-stránke katedry a preto jednoducho dostupné
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Identifikace projektu:
013SPU-4/2019
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0