Projekty

Tvorba modernej vysokoškolskej učebnice pre inovatívnu výučbu predmetu Antropizácia pôdy v slovenskom a anglickom jazyku

Garant: doc. Ing. Nora Polláková, PhD.

Základní informace   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt bude zameraný na inováciu konceptu, obsahu, metodiky a praktického zabezpečenia výučby predmetu Antropizácia pôdy na Katedre pedológie a geológie, FAPZ, SPU v Nitre. Cieľom projektu bude zabezpečenie výučby povinne voliteľného predmetu Antropizácia pôdy modernou vysokoškolskou učebnicou v slovenskom jazyku, interaktívnou učebnicou na CD nosiči v slovenskom i anglickom jazyku a vybranými prezentáciami v slovenskej a anglickej verzii, ktoré budú zverejnené na web-stránke katedry a preto dostupné pre študentov, odbornú verejnosť a širší okruh záujemcov.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Identifikace projektu:
001SPU-4/2018
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0