Projekty

Výzvy v lesnom hospodárstve vo východnom Rakúsku: Sme schopní regulovať intenzitu veternej erózie vplyvom klimatických zmien?

Garant: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:The project is designed to increase the current knowledge about the extent and severity of wind erosion and the current situation of wind erosion control measures (shelterbelts) in eastern Austria. Future developments of wind erosion risk and the potential need to adapt wind erosion control due to climate change will also be addressed. A combination of (1) field investigations (e.g. transect measurements), (2) wind tunnel experiments, (3) modelling, and (4) practical implementation (planting of a prototype shelterbelt) will be used.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikácia projektu:KR18AC0K14642
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 06. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2022
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0