Projekty

"Medzinárodné vzdelávanie a výskum biopodnikov".

Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
COST (European Cooperation in Science and Technology) ()
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:
OC-2018-2-23186
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 05. 2019
Dátum ukončenia projektu:
01. 05. 2023
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0