Projekty

"Nákladovo efektívny, bezpečný a ekologicky šetrný hmyz pre Európu".

Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:COST (European Cooperation in Science and Technology) ()
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:OC-2018-2-23460
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 05. 2019
Dátum ukončenia projektu:01. 05. 2023
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0