Projekty

Vyšehradská spolupráca v oblasti inovatívneho učenia a učenia sa v oblasti vyššieho vzdelávania

Garant: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Visegrad Grants ()
Pracovisko:Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Identifikácia projektu:21910425
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:03. 06. 2019
Dátum ukončenia projektu:03. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0