Projekty

Inovácia mäsových výrobkov využitím vedľajších produktov spracovania surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu

Garant: Ing. Miroslav Kročko, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Inováciou mäsových výrobkov znížením alebo nahradením živočíšneho tuku,prídavkom bioaktívnych látok, prijateľnými senzorickými vlastnosťami, s primeranou cenou i kvalitou a v súlade so súčasnou legislatívou sa zabezpečí širší sortiment vhodný nie len pre ľudí trpiacich obezitou a vysokým cholesterolom. Spotrebiteľská neochota zmeniť svoje stravovacie návyky naznačuje, že existuje značný potenciálny trh pre tak často konzumované potraviny akými sú mäsové produkty.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Identifikácia projektu:1/0629/19
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:
8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0