Projekty

Multimediálna podpora a implementácia vedeckých poznatkov z oblasti analýz kvality a výroby mäsových výrobkov vo výučbe predmetov v študijných programoch Technológia potravín a Bezpečnosť a kontrola potravín.

Garant: Ing. Miroslav Kročko, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Multimediálna podpora a implementácia vedeckých poznatkov z oblasti analýz kvality a výroby mäsových výrobkov vo výučbe predmetov v študijných programoch Technológia potravín a Bezpečnosť a kontrola potravín.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
KFŽ FBP, FBP
+421 37 641 4119AT_0_11F, SD-AB_0_8
KTKŽP FBP
+421 37 641 4528
AT_3_4
KCH FBP
+421 37 641 4497AC_1_9
KTKŽP FBP
+421 37 641 4113
AT_3_13
KTKŽP FBP+421 37 641 4708AT_3_10
ext FBP
+421 37 641 4428
AT_3_2
Ing. Jana Tkáčová, PhD.
KTKŽP FBP
+421 37 641 4428
AT_3_2

Legenda
Úloha:administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ