Projekty

Budovanie kapacít expertov na zabezpečenie kvality v Rusku a Kazachstane

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávania ()
Pracovisko:Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:15. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:14. 01. 2023
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0