Projects

Cloud computing - efektívny a ekonomický spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podniku

Supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of Informatics (FEM)
Project identification:1/0433/14
Project status:Rejected
Project start date :01. 01. 2014
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:0