Projekty

Aspekty informačnej bezpečnosti v oblasti využívania IKT a IS v podnikoch agropotravinárskeho sektora

Garant: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra informatiky (FEM)
Identifikace projektu:1/0575/13
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0