Projekty

Aspekty informačnej bezpečnosti v oblasti využívania IKT a IS v podnikoch agropotravinárskeho sektora

Garant: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra informatiky (FEM)
Identifikace projektu:1/0575/13
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0