Projekty

Aspekty informačnej bezpečnosti v oblasti využívania IKT a IS v podnikoch agropotravinárskeho sektora

Garant: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra informatiky (FEM)
Identifikácia projektu:1/0575/13
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0