Projects

Aspekty informačnej bezpečnosti v oblasti využívania IKT a IS v podnikoch agropotravinárskeho sektora

Supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of Informatics (FEM)
Project identification:1/0575/13
Project status:Rejected
Project start date :01. 01. 2013
Project close date:31. 12. 2015
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:0