Projekty

Nové trendy v teórii a praxi manažmentu ľudských zdrojov

Garant: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci   Financovanie
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je identifikovať aktuálnu úroveň manažmentu ľudských zdrojov a manažérskej práce v podnikoch v SR s orientáciou na aplikáciu nových trendov s cieľom systematického prepájania teŕie a praxe. Na základe uskutočnenej analýzy a teoretických poznatkov prezentovaných vo vedeckých a odborných publikáciách budú navrhované progresívne prístupy v riadení ľudských zdrojov a rozvíjaní práce manažérov s ohľadom na uplatňovanie inovácií a kreativity v práci manažérov podnikov.
Druh projektu:
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre) ()
Pracovisko:
Katedra manažmentu (FEM)
Identifikácia projektu:
04-GA SPU-17
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 09. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 08. 2019
Počet pracovníkov projektu:
3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0