Projects

Theory and practice of HRM and managerial work

Supervisor: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.

Basic information
   
Workers         

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Cieľom projektu je identifikovať aktuálnu úroveň manažmentu ľudských zdrojov a manažérskej práce v podnikoch v SR s orientáciou na aplikáciu nových trendov. Na základe uskutočnenej analýzy a teoretických poznatkov prezentovaných vo vedeckých a odborných publikáciách budú navrhované progresívne prístupy v riadení ľudských zdrojov a rozvíjaní práce manažérov. Finálna publikácia poslúži ako metodická príručka pre študentov SPU v Nitre ako aj manažérov podnikov.
Kind of project:KEGA ()
Department:Department of Management (FEM)
Project identification:
041SPU-4/2018
Project status:
Completed
Project start date :
01. 03. 2018
Project close date:31. 12. 2019
Number of workers in the project:
8
Number of official workers in the project:
0