Projekty

Schopnosť baktérií izolovaných v prvovýrobe mlieka formovať biofilm vo vzťahu k fyzikálnym vlastnostiam povrchov rôznych materiálov

Garant: Ing. Viera Ducková, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Schopnosť baktérií izolovaných v prvovýrobe mlieka formovať biofilm vo vzťahu k fyzikálnym vlastnostiam povrchov rôznych materiálov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
KTKŽP FBP
+421 37 641 4710
AT_3_1
KZSBT TF, TF+421 37 641 5400
MF-B_1_Ma220, MF-B_1_Ma213
Ing. Štefan Boďo, PhD.
KZSBT TF
+421 37 641 5666
MF-B_1_Ma217
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.KTKŽP FBP+421 37 641 4310
AT_3_11
TF D-TPL [ukončené]
Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.
ext FBP+421 37 641 4428AT_3_2
KTKŽP FBP
+421 37 641 4528
AT_3_4
Ing. Zuzana Remeňová, PhD.FBP D-TEP [ukončené]
Ing. Jana Tkáčová, PhD.KTKŽP FBP
+421 37 641 4428
AT_3_2

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ