Projekty

Schopnosť baktérií izolovaných v prvovýrobe mlieka formovať biofilm vo vzťahu k fyzikálnym vlastnostiam povrchov rôznych materiálov

Garant: Ing. Viera Ducková, PhD.

Základní informace   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Zámerom projektu je v laboratórnych podmienkach ako aj v prvovýrobe stanoviť drsnosť povrchov zariadení, ktorými mlieko preteká (ceckové gumy, gumené hadice, nerezové potrubie). Materiály budú exploatované v prevádzke stanovený čas hodín, čím sa stanoví degradácia povrchu materiálu v priebehu používania. Na testovaných materiáloch sa zhodnotí schopnosť baktérií formovať biofilm v závislosti od ich drsnosti a účinnosť sanitačných prostriedkov. Pozornosť zameriame predovšetkým na ceckové gumy (guma a silikón). Namerané hodnoty sa budú získavať certifikovanými prístrojmi a niektoré fyzikálne veličiny sa budú získavať pomocou vlastne zhotoveného zariadenia.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Identifikace projektu:1/0804/18
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:01. 01. 2019
Počet pracovníků projektu:
9
Počet oficiálních pracovníků projektu:0