Projekty

Inovácie pekárskych výrobkov s cieľom zvýšiť ich nutričnú hodnotu a atraktivitu pre konzumenta.

Garant: Ing. Eva Ivanišová, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Navrhnutý projekt zahŕňa prípravu rôznych inovácií pekárskych výrobkov s cieľom zvýšiť ich nutričnú hodnotu a atraktivitu pre konzumenta. Inovácie predstavujú prípravu jednotlivých múčnych zmesí s využitím netradičných prírodných surovín (zemiakové hľuzy fialových odrôd zemiakov, nažky pestreca mariánskeho, čierna a červená ryža). Okrem prípravy vhodných zmesí pre výrobu pekárskych výrobkov je súčasťou projektu aj optimalizácia jednotlivých technologických krokov výroby. Veľmi dôležitá časť je venovaná hodnoteniu technologickej a nutričnej kvality. Keďže jedným z cieľov je aj zvýšiť atraktivitu pekárskych výrobkov pre konzumenta je nepredstaviteľné zaobísť sa bez senzorickej analýzy, ktorá je jedným z hlavných atribútov ovplyvňujúci úspešnosť resp. neúspešnosť nových produktov na trhu.
Druh projektu:
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre) ()
Pracoviště:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikace projektu:05-GASPU-2018
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0