Projects

Inovácie pekárskych výrobkov s cieľom zvýšiť ich nutričnú hodnotu a atraktivitu pre konzumenta.

Supervisor: Ing. Eva Ivanišová, PhD.

Basic information
   
Workers
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Navrhnutý projekt zahŕňa prípravu rôznych inovácií pekárskych výrobkov s cieľom zvýšiť ich nutričnú hodnotu a atraktivitu pre konzumenta. Inovácie predstavujú prípravu jednotlivých múčnych zmesí s využitím netradičných prírodných surovín (zemiakové hľuzy fialových odrôd zemiakov, nažky pestreca mariánskeho, čierna a červená ryža). Okrem prípravy vhodných zmesí pre výrobu pekárskych výrobkov je súčasťou projektu aj optimalizácia jednotlivých technologických krokov výroby. Veľmi dôležitá časť je venovaná hodnoteniu technologickej a nutričnej kvality. Keďže jedným z cieľov je aj zvýšiť atraktivitu pekárskych výrobkov pre konzumenta je nepredstaviteľné zaobísť sa bez senzorickej analýzy, ktorá je jedným z hlavných atribútov ovplyvňujúci úspešnosť resp. neúspešnosť nových produktov na trhu.
Kind of project:
SUA Grant Agency ()
Department:
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
Project identification:
05-GASPU-2018
Project status:In progress
Project start date :01. 01. 2019
Project close date:
31. 12. 2020
Number of workers in the project:
4
Number of official workers in the project:
0