Projekty

Vysokoškolská učebnica Chov hydiny

Garant: doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.

Základní informace
   
   Financování
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predkladaný projekt je zameraný na obsahovú inováciu a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice Chov hydiny. Vysokoškolská učebnica z chovu hydiny je určená pre študentov študijných programov dennej a externej formy bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia študijných programov v študijnom odbore Špeciálna živočíšna produkcia, ako aj pre programy celoživotného vzdelávania a poľnohospodársku prax.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Identifikace projektu:013SPU-4/2018
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0