Projekty

Ekonomické aspekty a analýzy vývoja produkcie ovocia a ovocných destilátov na Slovensku

Garant: Ing. Mária Holotová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Pracovisko:Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Identifikácia projektu:13-GASPU-2018
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0