Projekty

Aplicación de Tecnología de Reproducción Asistida de Alta Complejidad ISCI en la Producción de Embriones de Alpaca Mediante Micromanipulacion

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:NA
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:B18101911
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0