Projekty

Morfofyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) nastres vyvolaný ťažkými kovmi

Garant: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

Základné informácie
      
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Heavy metal accumulation cause in plant tissue serious biochemical, physiological, and morphological abnormalities and may interfere with crop productivity. The project aims at morpho-physiological, genetic, and biochemical responses of the grain amaranth (Amaranthus spp.) to heavy metal exposure, whereby able to deliver a valuable information about their phytoextraction potential and the reference to the impact of metals on bio-organics and nutritional quality. Moreover, gene expression analyses of amaranth genes already known to be responders to different abiotic stress types in response to heavy metal stress will contribute to understanding heavy metals-regulated gene expression and regulatory networks.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0