Projekty

Manažérske procesy a ich optimalizácia a hodnotenie

Garant: doc. Ing. Peter Fandel, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:CEEPUS ()
Pracovisko:Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
Identifikácia projektu:CIII-CZ-0911
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 09. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2019
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0