Projects

Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím moderných technológií

Supervisor: Ing. Monika Tóthová, PhD.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:KEGA ()
Department:Department of Plant Protection (FAaFR)
Project identification:045SPU-4/2014
Project status:Rejected
Project start date :05. 01. 2015
Project close date:06. 01. 2015
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:0