Projekty

Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím moderných technológií

Garant: Ing. Monika Tóthová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím moderných technológií".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Monika Tóthová, PhD.KOR FAPZ+421 37 641 4252AA_5_14
doc. Ing. Peter Bokor, PhD.KOR FAPZ+421 37 641 4256AA_5_15
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.KOR FAPZ+421 37 641 4253AA_5_16
doc. Ing. Peter Tóth, PhD.KOR FAPZ+421 37 641 4251AA_5_18

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ