Projekty

Perikoncepčné programovanie výsledkov v oblasti zdravia pri asistovaných reprodukčných technológiách, cukrovke a obezite

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

   Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Perikoncepčné programovanie výsledkov v oblasti zdravia pri asistovaných reprodukčných technológiách, cukrovke a obezite".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
KFŽ FBP, FBP
+421 37 641 4119
AT_0_11F, SD-AB_0_8
KBaB FBP
+421 37 641 4274
ARI_1_14

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľpomocník
pozorovateľ