Projekty

Zoskupenie európskeho xenotransplantačného výskumu

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Zoskupenie európskeho xenotransplantačného výskumu".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.KFŽ FBP, FBP+421 37 641 4119AT_0_11F, SD-AB_0_8
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.KBaB FBP+421 37 641 4274ARI_1_14

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ