Projekty

Zoskupenie európskeho xenotransplantačného výskumu

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:COST (European Cooperation in Science and Technology) ()
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:OC-2018-2-23601
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 04. 2019
Dátum ukončenia projektu:01. 04. 2023
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0