Projekty

Bioekenomická výučby v Európskej perspektíve

Garant: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:COST (European Cooperation in Science and Technology) ()
Pracovisko:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikácia projektu:OC-2018-2-23397
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 05. 2019
Dátum ukončenia projektu:01. 05. 2023
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0