Projekty

MONitoring of pesticide use through POLlen collected by bees

Garant: doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
Horizont 2020 ()
Pracoviště:
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Identifikace projektu:
SEP-210514549
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
15. 05. 2018
Datum ukončení projektu:02. 08. 2018
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0