Projekty

Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodít

Garant: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V Európskej únií, USA a ďalších krajinách sveta je obrovské množstvo prostriedkov venovaných podpore produkcie biopalív. Rast produkcie biopalív je prezentovaný ako hybná sila rastu cien poľnohospodárskych komodít ako aj cien fosílnych palív. Vzťah medzi cenami fosílnych palív a cenami potravín je známy už dlhšiu dobu. V tomto výskumnom projekte sa zameriame na analýzu vzťahu medzi cenami fosílnych palív, cenami biopalív a cenami poľnohospodárskych komodít. Využijeme aparát ekonometrickej analýzy časových radov, pomocou ktorých odpovieme na otázky: ktoré krajiny determinujú ceny biopalív na Slovensku a vo svete, ktoré politiky v oblasti biopalív určujú ceny biopalív na domácom i na svetových trhoch a aký je následný vplyv na ceny poľnohospodárskych komodít v SR.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikace projektu:1/0830/13
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:0