Projects

Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodít

Supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.

Basic information   Workers
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
V Európskej únií, USA a ďalších krajinách sveta je obrovské množstvo prostriedkov venovaných podpore produkcie biopalív. Rast produkcie biopalív je prezentovaný ako hybná sila rastu cien poľnohospodárskych komodít ako aj cien fosílnych palív. Vzťah medzi cenami fosílnych palív a cenami potravín je známy už dlhšiu dobu. V tomto výskumnom projekte sa zameriame na analýzu vzťahu medzi cenami fosílnych palív, cenami biopalív a cenami poľnohospodárskych komodít. Využijeme aparát ekonometrickej analýzy časových radov, pomocou ktorých odpovieme na otázky: ktoré krajiny determinujú ceny biopalív na Slovensku a vo svete, ktoré politiky v oblasti biopalív určujú ceny biopalív na domácom i na svetových trhoch a aký je následný vplyv na ceny poľnohospodárskych komodít v SR.
Kind of project:
VEGA ()
Department:
Department of Economic Policy (FEM)
Project identification:1/0830/13
Project status:Completed
Project start date :
01. 01. 2013
Project close date:
31. 12. 2015
Number of workers in the project:
6
Number of official workers in the project:0