Projects

Vplyv vládnych regulácií na trh s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku

Supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.

Basic information
   
      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Vývoj trhu s poľnohospodárskou pôdou neustále púta záujem farmárov, vlastníkov pôdy, nájomcov pôdy, poľnohospodárskych ekonómov i tvorcov politík. Pôda je základným výrobným faktorom, ale zároveň dôležitým prírodným zdrojom a bohatstvom každej krajiny. Preto sa zákonodarcovia jednotlivých krajín snažia prijímať právne predpisy, ktoré by v prvom rade chránili tento jedinečný prírodný zdroj a zároveň umožnili jeho využívanie prednostne na poľnohospodárske účely.
Kind of project:
VEGA ()
Department:Department of Economic Policy (FEM)
Project identification:1/0797/16
Project status:
Completed
Project start date :
01. 01. 2016
Project close date:
31. 12. 2018
Number of workers in the project:
5
Number of official workers in the project:5

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
research
research
research
Dimuth Nambuge, PhD.research
research