Projects

Vzájomné väzby finančných a komoditných trhov

Supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.

Basic information
   
Workers
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
V poslednom období sme svedkami mnohých zmien a inovácií na finančných a komoditných trhoch. Finančné trhy sa viac prepojili s komoditnými trhmi, keď investori začali hľadať nové investičné príležitosti v časoch stagnácie na finančných trhoch. To malo za následok významný vplyv na ceny komodít, vrátane agro-komodít. Úroveň a dynamika cien poľnohospodárskych komodít majú pritom dôležité sociálne a politické dôsledky. Majú vplyv na príjmy producentov a kúpnu silu spotrebiteľov.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Economic Policy (FEM)
Project identification:1/0422/19
Project status:
In progress
Project start date :
01. 01. 2019
Project close date:
31. 12. 2021
Number of workers in the project:
4
Number of official workers in the project:
3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
research
research
research