Projekty

Renal disease in obesity and diabetes

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Renal disease in obesity and diabetes".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
ÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
KFŽ FBP, FBP
+421 37 641 4119
AT_0_11F, SD-AB_0_8

Legenda
Úloha:
administratívametodický riešiteľriešiteľ
pomocník
pozorovateľ