Projekty

Kultúrne dedičstvo Malopoľska v rámci medzinárodného programu akademického partnerstva

Garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:01. 01. 2020
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0