Projects

Návrh a spracovanie učebných materiálov s multimediálnou podporou pre vybrané profilové predmety študijných programov neinformatického zamerania Projekt č. 002SPU-4/2014

Supervisor: doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Príprava a vypracovanie študijných materiálov a dokumentov pre vybrané profilové predmety študijných programov neinformatického zamerania. Využitie možností IKT pre ich implementáciu v predmetoch študijných programov a tým získanie zručnosti pri ich využívaní. Využiť možnosti multimediálnej podpory pre individuálne štúdium. Zverejnenie vybraných študijných materiálov pre e-vzdelávanie a vytvoriť možnosť prístupu k štúdiu dištančnou formou i pre širšiu verejnosť. Interaktívny prístup k študijným materiálom.
Kind of project:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of Informatics (FEM)
Project status:Rejected
Project start date :01. 01. 2014
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:9
Number of official workers in the project:0