Projects

Návrh a tvorba inovatívnych učebných materiálov v novoakreditovaných študijných programoch neinformatického zamerania. Projekt č. 014SPU-4/2019

Supervisor: doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.

Basic information
   
Workers   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Návrh a tvorba inovatívnych učebných materiálov a dokumentov v novoakreditovaných študijných programoch pre vybrané profilové predmety neinformatického zamerania. Využitie možností informačných a komunikačných technológií (IKT) pre ich špecifickú implementáciu v predmetoch študijných programov a tým rozvoj zručnosti a návykov pri ich využívaní v štúdiu, vedecko-výskumnej príprave ale aj v profesionálnom pôsobení. Využiť možnosti technologickej podpory pre individuálne štúdium, vytvoriť priestor pre ich implementáciu vo výskume v oblastiach – ako sú agrobiológia, biotechnológie, potravinárstvo, technológie spracovania poľnohospodárskych produktov.
Kind of project:
KEGA ()
Department:
Department of Informatics (FEM)
Project identification:
014SPU-4/2019
Project status:
Rejected
Project start date :
01. 01. 2019
Project close date:
31. 12. 2021
Number of workers in the project:
13
Number of official workers in the project:0